Herning Gildets Historie

Følgende er skrevet i forbindelse med Herning Gildets 30 års jubilæum

Gildet blev indviet d.5.juni 1943, med Silkeborg Gildet som modergilde.

Den første gildeledelse:

 • Fabrikant Aage Mørch – Gildemester
 • Herreekvp.hdl. C.A.O.Maibom – gildekansler
 • Repræsentant Ole Mollerup – gildeskatmester

Første kvindelige gildebroder optages d.18.maj 1945.
Gildet er modergilde til Ringkøbing Gilde, der blev indviet d.20. nov.1954
Gildet blev delt i 1959 & 2. Herning Gilde blev oprettet.
Medlemstallet pr.1/11 1972: 38 Gildebrødre

 

Hjælpearbejde m.m.

 • Medvirkede ved indkvartering af 48 hollandske børn i private hjem i Herning i ca.3 måneder i samarbejde med ”Red Barnet” i 1945.
 • Arrangerede sommerlejrophold for herning børn henholdsvis i Mørkholdtlejeren ved Vejle fjord, Vejle Gildets lejr ”Gimle” og vor egen feriekoloni i Vrist i årene 1947-1958.
 • Afholdt ”Børnehjælpsdage” til fordel for børn og ungdomsarbejde hvert andet år i årene 1946-1972. Nettoover- skuddet i de senere år mellem 50.000-70.000 kr.
 • Arrangeret forskellige cabareter, revyer m.v. til fordel for hjælpearbejde.
 • Medvirkede ved bygningen at to spejderhuse i Herning henholdsvis de gule drenge og de blå pigespejdere, sammen med 2. Gilde i 1966.
 • Afholdt årligt ”Økseløb” for de store spejdere fra alle 4 korps i området, samt ”Musløb” for de små spejdere.
 • Driver sammen med 2. Gilde feriekolonien i Vrist ved Vesterhavet, denne lejes for et mindre beløb ud til ung- domsorganisationer.
 • Medvirkede ved oprettelse af 5 børnehaver i Herning, disse drives nu som selvejende institutioner med gilde- brødre i bestyrelsen
 • De to gilder i Herning ejer i fællesskab et tombolahus, som vi dels anvender ved fælles arrangementer og dels ved at lejer ud til andre foreninger og klubber.

 

Gildeledelser i de første 30 år (1943 – 1973)

Årstal

1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973

Gildemester

Aage Mørch
Aage Mørch
Alfred Jensen
Alfred Jensen
Jørgen Hjortbak
Sigurd Brock
Jørgen Hjortbak
Anker Høst
Sv. Aa. Andersen
P. Buch Jacobsen
Sigurd Brock
Christian Poulsen
Erik Eegholm
Erik Eegholm
A. Samuelsen
C. M. Christensen
Jørgen Hjortbak
Jørgen Hjortbak
Jørgen Hjortbak
Jørgen Hjortbak
Jørgen Hjortbak
E. K. Svenningsen
Villy Laursen
Villy Laursen
Jørgen Schulz
Jørgen Schulz
Ole Holm
Ole Holm
Lis Borre
Lis Borre

Gildekansler

C. A. O. Maibom
Børge Dokker
Børge Dokker
Jørgen Hjortbak
C. A. O. Maibom
Alfred Jensen
Alfred Jensen
Georg Mynster
Metha Christensen
Metha Christensen
N. Buus Jørgensen
N. Buus Jørgensen
Metha Christensen
A. Samuelsen
Sigurd Jacobsen
Metha Christensen
H. H. Christensen
H. H. Christensen
H. H. Christensen
Edith Kristensen
Edith Kristensen
Karen Bisgaard
Karen Bisgaard
Hanna Svenningsen
Karen Bisgaard
Karen Bisgaard
Werner Iversen
Werner Iversen
Werner Iversen
Werner Iversen

Gildeskatmester

Ole Mollerup
Alfred Jensen
Anker Høst
Anker Høst
Anker Høst
Kaj B. Madsen
Kaj B. Madsen
Sv. Aa. Andersen
Ejner Bruno
Ejner Bruno
Anker Høst
Sv. Aa. Andersen
Ole Holm
Ole Holm
Ole Richter
Sigurd Jacobsen
Sigurd Jacobsen
Jørgen Schulz
Jørgen Schulz
Jørgen Schulz
Jørgen Schulz
Jørgen Schulz
Jørgen Schulz
Max Christensen
Max Christensen
Peter B. Jensen
Tommy Jensen
Lis Borre
Tove Jensen
Tove Jensen