Gildeledelsen

Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne, hvor medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.

Gildemester Kurt Linnebjerg tlf: 25 33 30 92 linnebjerg@energimail.dk
Gildekansler Annette Stiel tlf: 61 79 49 25 annette_stiel@hotmail.com
Gildeskatmester Niels Erik Juhl Kristensen tlf: 20 15 89 83 njk@hflc.dk
Faneherold Henri Preetzmann    
Stavherold Tove Kattrup