Gildehal den 23. september gennemføres
med de gældende restriktioner

Arrangerende gruppe opfordrer til
at medbringe mundbind.
Det er op til hver enkelt, om man vil bruge det.

Læs Gittes beretning om DIS-mødet

her...

 

Ved Gildetinget på Røddinglund
den 12. august blev ny gildemester valgt:
Alice Johannesen
til indsættelse ved Gildehallen
den 23. september

 

Hjertelig tillykke til Elsebeth og Jørgen med
40 års jubilæum


 

Ved gildemødet 25. september 2019 blev der lavet forslag til temaer for gruppearbejde
læs mere...


 


Se filmen om Sct. Georgs Gildet her....



 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer

2020


23. september

Gildehal
Hardia
med indsættelse af gildemester og herolder
se indbydelse..

 



Mærkedage

40 års jubilæum

 

 

Elsebeth Brøcker og

Jørgen Brøcker

 

 

 

 

 


 
 



 

 

Se i øvrigt Budstikken